HeaderwebsiteGeminimei2014v3

Van de NHV website: (vooral voor A jeugd en teamcoaches van belang)

"Basistoets Spelregels

De kennis van de spelregels is even belangrijk als de technische en tactische aspecten van het spel. Ook binnen de handbalsport wordt steeds vaker en openlijker kritiek geleverd op de scheidsrechter, zonder dat er sprake is van voldoende eigen spelregelkennis. Het aantal mensen dat er voor kiest om scheidsrechter te willen zijn kent een dalende lijn.

Spelregelkennis kan een belangrijke bijdrage leveren om de kritiek op scheidsrechters te verminderen en het spelplezier en de kwaliteit van het spel te verhogen.

Om de spelregelkennis bij iedereen die direct bij wedstrijden betrokken is te verhogen, is de Basistoets Spelregels ingevoerd "

Klik HIER voor de informatie op de NHV website.